Saturday, June 30, 2007

Show off : โชว์ออฟ


"เรียบง่าย และ สวยงาม"

รูปหน้าจอ Desktop ของผมเองครับเป็น Ubuntu 7.04 Feisty Fawn ใช้ Gnome Desktop และ Avant Window Navigator

ใช้เวลาแต่งอยู่เกือบชั่วโมงแนะ (รวมเวลาโหลด Avant Window Navigator ไปด้วย) ออกมาได้ถูกใจ (ตัวเอง) ทีเดียว

--

"Beauty & Simplicity"

That's a picture of my desktop, using Ubuntu 7.04 Feisty Fawn with Gnome Desktop and Avant Window Navigator.

I spend almost an hour (including time taken to download Avant Window Navigator) on this and the result is quite satisfying (at least to me ;) ).

Today Lessons : บทเรียนของวันนี้


1. อย่าให้ Linux สองตัวใช้ /home partition อันเดียวกันอย่างเด็ดขาดถ้าไม่อยากจะทำให้เครื่องเจ๊ง

2. ก่อนจะลง OS ตัวใหม่ ให้เอาไปลองลงใน Virtual Machine ก่อน เสมอ!

--

1. Don't let 2 Linux distro use the same /home partition, if you don't want to screw up the file system and rendered the machine unbootable.

2. Before installing new OS, always try it out on Virtual Machine first.

Friday, June 29, 2007

Arch Linux


The more I read about Arch Linux, the more I was interested by it. The facts that it was very lightweight (bare bone might be more appropriate here) and highly customizable is what intrigue me.

Sure, it won't be as easy as Ubuntu, but the ability to config every parts of your system, down to the smallest details, is tempting. I'll try it out on virtual machine and see how it goes.

Tuesday, June 26, 2007

And the truth shall set you free!

หลังจากสนธนาวาทีกะหนู shinya เราก็พบกับความจริงว่า:

1. เพื่อนๆ แอบเข้ามาอ่าน Blog เราด้วย! (แอบดีใจ)

2. แต่มันไม่ยอม comment กันเพราะเราด้นเป็นภาษาอังกฤษ (แอบเศร้า)

...OTZ

Thursday, June 21, 2007

I know This is old news, but...

Deluge 0.5.1 have been released.

So if you use Gnome, get it here.

Yes, I'm a Deluge fanboy, and I'm proud of it. :)

PS. For those of you who are interest, I've change setting for comment, so now reader who is not a member of Blogger should be able to comment. Sorry for this little oversight and if you have any problem, email me.

Why I left

Some of you, my friends, might ask why I stopped using Windows (and what I'm using now). To answer the first question as to why I abandoned Windows, have a look at these screen shots of my desktop:


Now, seriously, who wouldn't want to use a desktop like that?

Yes, that is a true 3D desktop you're seeing and before you ask, no, that is not Windows Vista new feature.

Nothing, be it Windows XP/Vista or Mac OS X, can do this.

These are screen shots from my Linux desktop, running a piece of compositing window manager software called Beryl (now called Compiz Fusion).

Yes, Linux.

I'm now using GNU/Linux (or more commonly known as 'Linux'), specifically a Ubuntu GNU/Linux distribution. The reasons I'm now using Linux, other than the cool 3D desktop you've seen above, is that Linux satisfies all of my needs. I can use it to surf the net, listen to musics, watching movies, writing documents, playing games, etc., all without having to worry or deal with virus, spyware, malware and other issues that usually plagues Windows.

What is Linux? Well, in short, it's an OS just like Windows or Mac OS. The main differences between Linux and Windows is that Linux is free (as in freedom). You can download, use and modify it in anyway (in contrast to Windows, where you didn't even 'own' the software that you buy, you just sort of 'lease' it, according to Windows EULA).

Not only Linux is freely available (meaning that you didn't have to pay, at minimum, 2,700 bath for Windows XP, 5,000 to 10,000 bath for Windows Vista or 100 to 250 bath for a pirated copy of XP/Vista) but Linux is more secure than Windows. For example, Windows's virus, malware and spyware cannot infect or hurt Linux (in fact you can even open some infected files, such as word document, in Linux without causing any harm!). This eliminated the need for anti virus software and the like (thus freeing your system resources for other, more productive tasks).

Other advantages of Linux is that it uses less resources than the bloated Windows while retains the same level of functionality as Windows and more. See the screen shots above? With all that effects turn on it only used about 250-290 MB of RAM and require only intel graphic card to work. With Vista you'll need at least 1 gig of RAM or more (2 gig is recommended), with a latest (=expensive) NVIDIA/ATI graphic card to have a decent frame rate.

Also, in case of Ubuntu (and most other distributions), Linux comes packed with all the essential applications such as word processor (OpenOffice) internet messenger (Gaim), movie player (MPlayer), etc., and the best thing is (in Ubuntu) all of the application support Thai language right out of the box! You don't have to spent 7,000 to 15,000 bath for Microsoft Office (or pay about 100 to 200 bath for a pirated one) or any other software because all you need is already included in a single CD install and all the software included is freeware/opensource released under GPL, meaning it will always remain freely available (just as Linux is) so you don't have to worry about author of a software suddenly start charging money for their software.

Of course, Linux has it's own downside. The first obvious one is that most Windows applications won't work on Linux. (there are attempt to make them work, but there's still a long way to go). This also means that most games that run on Windows won't work with Linux, so if you're hardcore gamer who want to play the latest, greatest game, then Linux might not be for you, yet.

The second issue is that Linux supports less hardware than Windows, this is because currently there are far fewer people using Linux than Windows, so most hardware providers decided not to provide driver for Linux. The third is that in order to use it, you must be ready to read, a lot. Some people might get discouraged by the fact that most document/tutorial available is only in English, most of the time. The last downside is that you'll need to familiarize yourself with it (since it is quite different than Windows). This of course takes time and effort, but nothing too hard for those who wishes to try.

Most people in Thailand never heard of Linux. Those that do often see it as being 'old' or 'DOS-like' (because it's command line interface) and dismissed it as useless or obsolete. These attitudes cannot be further from the truth! Linux have come a long way since Redhat Linux first come out in 1994-1995 and today can stands on it's own as an alternative to Windows as a OS for desktop computer.

So if you are bored with all the viruses, malwares, spywares and all the hazards/issues on Windows, want a OS that is more efficient than Windows or simply don't want to use pirated software (and don't have tons of money) then by all means considered Linux as your alternative. Remember, you have a choice (despite Microsoft efforts to make you believe otherwise).

  • For more information on Ubuntu, check out this link.
  • For more information about other Linux distributions (and Linux in general) look here.

PS. โอ! ติดลมจนเขียนซะเยอะเลย (แถมผิด grammar อีกเพียบตะหาก :P) ก็เอาเป็นว่าตอนนี้ผมเเปลี่ยนจาก Windows XP มาใช้ Ubuntu GNU/Linux แทนแล้วนะครับ (อย่างที่เห็นใน screen shots ข้างบน) ทั้งเร็ว+สวย กว่า Windows เยอะเลย ลูกเล่นก็เยอะทำอะไรได้มากกว่า แถมเรายังไม่ต้องห่วงเรื่องไวรัส สปายแวร์ต่างๆ อีกตะหาก (ดีจิงๆ)

PS2. อ้อ ตอนนี้ผมเปลี่ยนระบบ comment ใหม่แล้วนะครับ ตอนนี้ทุกคนน่าจะ comment ได้ไม่มีปัญหา ถ้ามีปัญหาอะไรก็ส่งเมล์มาบอกได้นะครับ

Wednesday, June 20, 2007

I have done it

Finally, after almost 8 years, my computer is free from Microsoft Windows!

That's right, boys and girls. As of today I have finally erased Windows from my computer once and for all!

Hail to the open source and GNU/Linux! As for M$, I hope that we may never have to cross path again, ever!

Sunday, June 10, 2007

Deluge 0.5.1 Release Candidate 1

One of the best BitTorrent client for Linux get a new release (even though it's still a release candidate).

Get it here:

Source Package


Ubuntu Packages

Congratulation to Deluge team for this new release.

--

BitTorrent client ที่ดีที่สุดอันหนึ่งสำหรับลีนุกซ์ออกเวอร์ชั่นใหม่แล้ว (ถึงแม้ว่าจะยังเป็นแค่ release candidate ก็เถอะ)

เอาได้จาก Link ต่อไปนี้เลยครับ:

Source Package


Ubuntu Packages

ขอแสดงความยินดีกับทีมงานของ Deluge ด้วยนะครับสำหรับการออกเวอร์ชั่นใหม่นี้

Saturday, June 09, 2007

DMA woes

I've just got another disc coaster. A 30฿ disc coaster.

Note to self: Next time when trying to burn CD/DVD under Feisty, disable DMA first, else you gonna be sorry.

--

ผมได้แผ่นรองแก้วใหม่มาอีกอันแล้ว แผ่นรองแก้วราคา 30 บาท

โน๊ตถึงตัวเอง: ความหน้าตอนจะเขียน CD/DVD ใน Feisty อย่าลืมปิด DMA ก่อน มิฉะนั้นอาจจะต้องเสียใจได้

Monday, June 04, 2007

Reading list

As you might have noticed, I have added a reading list. I also add more links and categorize them into various groups.

The list contains books that I intended to 'finish', although when I will actually finish reading them is another matter (especially considered how lazy I am).

--

คงจะเห็นกันแล้วนะครับว่าผมได้ใส่รายชื่อหนังสือที่กำลังอ่านอยู่ในตอนนี้ นอกจากนี้ผมก็ได้เพิ่ม Link ให้มากขึ้นและได้ทำการจัดหมวดหมู่ Link ต่างๆ ด้วย

รายชื่อหนังสือนี้เป็นรายชื่อของหนังสือที่ผมตั้งใจจะอ่านให้จบ แต่ว่าเมื่อไหร่จะอ่านจบนั้นก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่ง (ยิ่งเราขี้เกียจๆ อย่างงี้ด้วย)